Tag Archives: preventief

GezondheidsAPK
Kies voor een snelle, effectieve manier om je gezondheidsstatus te checken! Door middel van een eenvoudige vingerprik bepalen we:

  • of er sprake is van dysbiotische belasting van de darmen,
  • toename van de hoeveelheid toxinen/ontstekingen,
  • hormonale verstoringen,
  • lever / nieren belasting,
  • adrenale stress,
  • verstoorde spijsverteringsproblemen,
  • mogelijke cystevorming,
  • verminderde opname van mineralen,
  • verstoringen op celniveau.

Kosten voor een GezondheidsAPK inclusief uitwerking en consult zijn € 97,50. Meld je aan via info@praktijkdegroenling.nl en je krijgt zo snel mogelijk bericht. Kosten worden (deels) vanuit het aanvullende pakket vergoed afhankelijk van je verzekering.

Preventieve Gezondheidszorg. Meten is weten!
Om goed te kunnen achterhalen hoe je conditie is, kan het wenselijk of zelfs noodzakelijk zijn aanvullend onderzoek te doen. Dit kan zijn onderzoek van bijvoorbeeld de ontlasting, speeksel of het bloed.

Praktijk De Groenling werkt daarvoor samen met RP Analytic en biedt een groot aantal onderzoeksprogramma’s. Deze kunnen zowel klachtgericht alsook preventief worden aangevraagd.

De uitslag wordt uitsluitend via Praktijk De Groenling ter hand gesteld.

Algemene vertering
Basisscreening darm
Basisscreening kind
Hormoonprofiel man
Hormoonprofiel vrouw
Stressindex
Voedselallergieën / Intoleranties

Kind & voedingNatuurlijk Eten “Vet” belangrijk!

Het belang van gezonde voeding wordt steeds duidelijker. Er zijn echter ook nog zoveel vragen over wat gezonde voeding nu eigenlijk is.

De landelijke Stichting Kind en Voeding geeft gastlessen aan leerlingen van de basisschool en themabijeenkomsten aan volwassenen over het belang van natuurlijke voeding voor een kind. Dit doen zij omdat ieder kind recht heeft op eerlijke, natuurlijke voeding om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Ouders zien vaak door de bomen het bos niet meer als het gaat om gezonde voeding voor hun kind.

Stichting Kind en Voeding zet zich in voor bewustwording over natuurlijke voeding en promoot daarmee het eten van zoveel mogelijk onbewerkte voeding, die alle essentiële voedingsstoffen bevatten welke nodig zijn voor groei en ontwikkeling van een kind.

Gezondheidsklachten kunnen voortkomen uit verkeerde eetgewoonten, juist daarom is het van belang om jonge kinderen en hun ouders bewust te maken van wat voeding met je gezondheid doet.

Arike Mijnlieff van Praktijk De Groenling is als voedingstherapeut aangesloten bij de stichting. Zij verzorgt in de regio Krimpenerwaard en Capelle a/d IJssel voorlichting aan (groot)ouders/verzorgers en leerkrachten op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

Met het door de stichting ontwikkelde lesmateriaal geeft zij gastlessen aan kinderen op de basisschool, ook op jouw school! Interesse? Neem contact op met Praktijk De Groenling of Stichting Kind & Voeding. Gezond eten is hot, lekker, niet moeilijk en “vet” belangrijk voor iedereen

Praktijk De Groenling
www.praktijkdegroenling.nl
info@praktijkdegroenling.nl
06 – 25 524 787

Stichting Kind & Voeding
www.kind-en-voeding.nl
info@kind-en-voeding.nl