Jouw gezondheid staat centraal

Je kunt in de Praktijk De Groenling terecht voor advies &  begeleiding bij vragen over voeding, natuurlijke behandelwijzen bij klachten, preventieve gezondheidszorg en laboratoriumonderzoek.

Begeleiding en ondersteuning
Je bent van harte welkom bij Praktijk De Groenling. Begeleiding en ondersteuning duurt doorgaans 3 tot 5 consulten afhankelijk van de hulpvraag. Bel 06 - 25 524 787 of mail voor een persoonlijke afspraak of eerste kennismaking naar  afspraak@praktijkdegroenling.nl

Als het wenselijk of noodzakelijk is dan is er altijd overleg en terugkoppeling naar de regulier behandelaar of huisarts.

Het lichaam als geheel
Er wordt gewerkt vanuit een holistische zienswijze met de vijf natuurgerichte principes. Dat betekent dat er rekening gehouden wordt met de energiehuishouding, de prikkeloverdracht, het afvoeren van afvalstoffen, het opbouwen door gezonde voeding en de geestelijke gesteldheid.

De 5 natuurgericht principes keuze voor kwaliteit
In Praktijk De Groenling wordt gewerkt vanuit een holistische zienswijze met oog voor HEEL de mens met de vijf natuurgerichte principes.

Wat zijn de 5 natuurgerichte principes?
Energie
 - Alles in en om ons heen bestaat uit energie zowel grofstoffelijke zoals het lichaam maar ook fijnstoffelijke energie, de energie die niet zichtbaar is. Als er een tekort is aan energie in het lichaam kan het niet optimaal functioneren.

Prikkeloverdracht - Als het energieniveau goed in balans is maar er is toch een probleem dan kan het zijn dat de prikkeloverdracht niet goed functioneert ergens in het zenuwstelsel. Er mist iets in de communicatie tussen de prikkel en de uitvoering.

Drainage - Als de prikkeloverdracht naar behoren functioneert dan is het belangrijk te kijken naar de afvoer van afvalstoffen. Slechte stoffen in voeding hopen zich op in het lichaam en dienen afgevoerd te worden. Maar ook stress is een vorm van vervuiling in het lichaam. Als het lichaam weer schoon wordt kan het ook weer gezonde voedingsstoffen tot zich nemen om te helen.

Voeding - Als het lichaam en de geest zijn opgeschoond is er weer ruimte voor een goede ontvangst van de juiste voedingsstoffen. Zodat de alle functies en processen weer naar behoren kunnen functioneren. Natuurlijke en gezonde voedingsstoffen zijn essentieel om je gezond en gelukkig te voelen.

Psyche - Als het lichaam de juiste voeding tot zich krijgt blijft als laatste de psyche over. Voeding voor de geest is net zo belangrijk als de voeding voor het lichaam. Door je bewust te worden van de invloed van de geest, van bepaalde belemmerende emoties en patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. De verwerking van de psychische ballast helpt het genezingsproces te voltooien.