Licht in de voeding

Levenskracht in voeding is de sleutel gezondheid
We hebben de neiging om voeding  veel te stoffelijk op te vatten, aldus de Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp.

Noodsituaties en zware lichamelijke arbeid daargelaten, gaat het niet om calorieën maar om informatie.

Groenten en vruchten stralen een zwak, maar geordend licht uit. Kwalitatief goed voedsel verhoogt het ordeningsniveau van degene die het voedsel tot zich nemen. Lees het hele artikel en meer in het blad Vruchtbare Aarde editie 4-2018.

We kennen Fritz-Albert Popp van zijn jarenlange onderzoeken naar biofotonen en destijds al vernoemd in het boek van Lynne McTaggart 'Het Veld'

Wil je meer weten hoe ik hiermee in de praktijk werk met een persoonlijk plan van aanpak? Neem gerust vrijblijvend contact op via 06 - 25 524787 of info@praktijkdegroenling.nl